Reference

Gradbena dela  na ŽITO d.d., PC Gradišče

Gradbena dela na ŽITO d.d., PC Gradišče

Visoke gradnje
Kanalizacija v Velikem Otoku III. faza

Kanalizacija v Velikem Otoku III. faza

Nizke gradnje
Poslovno trgovski objekt Eurospin Kozina

Poslovno trgovski objekt Eurospin Kozina

Visoke gradnje
Prenova inštalacij in tehnološke kanalizacije na BS Lucija pomol

Prenova inštalacij in tehnološke kanalizacije na BS Lucija pomol

Nizke gradnje
Bencinski servis Fernetiči sever

Bencinski servis Fernetiči sever

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Čistilna naprava Matavun

Čistilna naprava Matavun

Nizke gradnje
Električni kablovod Šared

Električni kablovod Šared

Nizke gradnje
Energetska sanacija in ureditev dvorišča OŠ Sežana

Energetska sanacija in ureditev dvorišča OŠ Sežana

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Izgradnja kanalizacije Laze

Izgradnja kanalizacije Laze

Nizke gradnje
Obnova cerkve v Brezovici

Obnova cerkve v Brezovici

Visoke gradnje
Optika in javna razsvetljava v Kobilarni Lipica

Optika in javna razsvetljava v Kobilarni Lipica

Nizke gradnje
Picerija in oštarija Tonca na Kozini

Picerija in oštarija Tonca na Kozini

Visoke gradnje
Sanacija manipulativnega platoja z nadstrešnicami Cero Sežana

Sanacija manipulativnega platoja z nadstrešnicami Cero Sežana

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Sanacija strehe na objektu Elektro Sežana

Sanacija strehe na objektu Elektro Sežana

Visoke gradnje
Ureditev Nova pot, Ureditev Slavniške ceste med priključkom OIC in Ureditev Prečna pot

Ureditev Nova pot, Ureditev Slavniške ceste med priključkom OIC in Ureditev Prečna pot

Nizke gradnje
Vodovod in odvodnjavanje  Reka

Vodovod in odvodnjavanje Reka

Nizke gradnje
Vzdrževalna dela Rotomatika Koper

Vzdrževalna dela Rotomatika Koper

Nizke gradnje
Zajetje in vodarna Korotan

Zajetje in vodarna Korotan

Visoke gradnje
Zajetje in vodarna Malni

Zajetje in vodarna Malni

Visoke gradnje
Zalivanje rež in razpok na avtocestah

Zalivanje rež in razpok na avtocestah

Nizke gradnje
Zamenjava tehnologije goriv na BS Krvavi potok

Zamenjava tehnologije goriv na BS Krvavi potok

Nizke gradnje
Zamenjava tehnologije goriv na BS Podgrad

Zamenjava tehnologije goriv na BS Podgrad

Nizke gradnje
Želežniški podvoz v Prešnici

Želežniški podvoz v Prešnici

Nizke gradnje
Brežina na MMP Starod

Brežina na MMP Starod

Nizke gradnje
Čistilna naprava Borovnica

Čistilna naprava Borovnica

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Čistilna naprava Lipica

Čistilna naprava Lipica

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Čistilna naprava Postojna

Čistilna naprava Postojna

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Čistilna naprava Vrhnika

Čistilna naprava Vrhnika

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Dela z gradbeno mehanizacijo v kamnolomu Lipica

Dela z gradbeno mehanizacijo v kamnolomu Lipica

Nizke gradnje, Druge reference
Kanalizacija Stara vas

Kanalizacija Stara vas

Nizke gradnje
Kanalizacija Zagorje

Kanalizacija Zagorje

Nizke gradnje
Kmečka tržnica na Kozini

Kmečka tržnica na Kozini

Nizke gradnje
Krpanov dom Pivka

Krpanov dom Pivka

Visoke gradnje
Mestni trg v Zagorju

Mestni trg v Zagorju

Nizke gradnje
Otroško igrišče v Izoli

Otroško igrišče v Izoli

Nizke gradnje
Bančna izpostava DBS Kozina

Bančna izpostava DBS Kozina

Visoke gradnje
Center za razvrščanje odpadkov Slovenska Bistrica

Center za razvrščanje odpadkov Slovenska Bistrica

Visoke gradnje
Čistilna naprava Pivka

Čistilna naprava Pivka

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Dela pri predoru Markovec

Dela pri predoru Markovec

Nizke gradnje
Giga pano v Vipavi

Giga pano v Vipavi

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Hidravlična izboljšava na Obali

Hidravlična izboljšava na Obali

Nizke gradnje
Izgradnja izolskega priključka na predor Markovec

Izgradnja izolskega priključka na predor Markovec

Nizke gradnje
Kanalizacija in čistilna naprava Knežak

Kanalizacija in čistilna naprava Knežak

Nizke gradnje
Kanalizacija in čistilna naprava Rakek

Kanalizacija in čistilna naprava Rakek

Nizke gradnje
Kanalizacija na Vilharjevi ulici v Postojni

Kanalizacija na Vilharjevi ulici v Postojni

Nizke gradnje
Protihrupne ograje Pragersko – Hodoš

Protihrupne ograje Pragersko – Hodoš

Nizke gradnje
Rekonstrukcija Trga osvoboditve v Sežani

Rekonstrukcija Trga osvoboditve v Sežani

Nizke gradnje
Turistična infrastruktura v Parku Škocjanske jame

Turistična infrastruktura v Parku Škocjanske jame

Nizke gradnje
Ureditev deponije Šared

Ureditev deponije Šared

Nizke gradnje
Čistilna naprava Cerknica

Čistilna naprava Cerknica

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Krožišče v Ilirski Bistrici

Krožišče v Ilirski Bistrici

Nizke gradnje
Krožišče v Sežani

Krožišče v Sežani

Nizke gradnje
Rušenje in preureditev ČCP Videž

Rušenje in preureditev ČCP Videž

Nizke gradnje
Vodovod za naselje Beka

Vodovod za naselje Beka

Nizke gradnje
Živi muzej Krasa

Živi muzej Krasa

Nizke gradnje
Cesta Postojna – Pivka skozi Petelinje

Cesta Postojna – Pivka skozi Petelinje

Nizke gradnje
Dobava soli za posipavanje

Dobava soli za posipavanje

Druge reference
Hlev za kokoši nesnice

Hlev za kokoši nesnice

Visoke gradnje
Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika

Kolesarska povezava Brezovica – Vrhnika

Nizke gradnje
Lagunska čistilna naprava Rovte

Lagunska čistilna naprava Rovte

Nizke gradnje, Visoke gradnje
Meteorna kanalizacija in vodovodno omrežje v Komnu

Meteorna kanalizacija in vodovodno omrežje v Komnu

Nizke gradnje
Proizvodno skladiščna hala v IC Neverke

Proizvodno skladiščna hala v IC Neverke

Visoke gradnje
Rekonstrukcija lokalne ceste Sveti Vid – Župeno

Rekonstrukcija lokalne ceste Sveti Vid – Župeno

Nizke gradnje
Sanitarna kanalizacija Rovte

Sanitarna kanalizacija Rovte

Nizke gradnje
Vrtec v Divači

Vrtec v Divači

Visoke gradnje
Meteorna kanalizacija Podskrajnik

Meteorna kanalizacija Podskrajnik

Nizke gradnje
Plinovod Čeršak – Malečnik

Plinovod Čeršak – Malečnik

Nizke gradnje
Cesta Rakitna – Cerknica

Cesta Rakitna – Cerknica

Nizke gradnje
Dom upokojencev Sežana

Dom upokojencev Sežana

Visoke gradnje
Kanalizacija v Divači

Kanalizacija v Divači

Nizke gradnje
Lokalna cesta Košana – Pivka

Lokalna cesta Košana – Pivka

Nizke gradnje
Lokalna cesta Veliki dol – Tublje pri Komnu

Lokalna cesta Veliki dol – Tublje pri Komnu

Nizke gradnje
Rekonstrukcija ceste Majcni – Štjak

Rekonstrukcija ceste Majcni – Štjak

Nizke gradnje
Zunanja ureditev TUŠ Koper

Zunanja ureditev TUŠ Koper

Nizke gradnje
Cesta na Lenivec in Ivana Turšiča

Cesta na Lenivec in Ivana Turšiča

Nizke gradnje
Izgradnja kanalizacije Ograde Sežana

Izgradnja kanalizacije Ograde Sežana

Nizke gradnje
Poslovni objekt Daibo

Poslovni objekt Daibo

Visoke gradnje
Upravna stavba Godina

Upravna stavba Godina

Visoke gradnje
Kolesarska pot Parencana v Luciji

Kolesarska pot Parencana v Luciji

Nizke gradnje
Poslovni objekt Imas v Sežani

Poslovni objekt Imas v Sežani

Visoke gradnje
Hala Tilia Hrpelje

Hala Tilia Hrpelje

Visoke gradnje
Obrtni dom Sežana

Obrtni dom Sežana

Visoke gradnje
Poslovno trgovski center in bencinski servis TUŠ na Kozini

Poslovno trgovski center in bencinski servis TUŠ na Kozini

Visoke gradnje
Zunanja ureditev pri Hotelu Safir

Zunanja ureditev pri Hotelu Safir

Nizke gradnje
Izgradnja servisno tehničnega centra za tovorni promet Reja

Izgradnja servisno tehničnega centra za tovorni promet Reja

Visoke gradnje
Poslovni objekt v OIC Hrpelje

Poslovni objekt v OIC Hrpelje

Visoke gradnje