Živi muzej Krasa

Podrobnosti projekta

  • Lokacija:

    Sežana
  • Kategorija:

    Nizke gradnje
  • Investitor:

    Občina Sežana

Živi muzej Krasa

Sodelovali smo na projektu Kras – Carso (http://www.visitkras.info/). Na območju večinoma že obstoječih poti južno od Sežane, z glavno osjo, ki jo tvori Bazovska cesta, se je uredilo širše območje zaključenih tematskih poti, opremljenih s počivališči, informacijskimi tablami in smerokazi. Mrežo sedaj dopolnjujeta dve na novo urejeni poti: pot do Golokratne jame in pot do odprte Nove štirne Sežana–Orlek (skupna dolžina novih poti je 223 m). Območje je zasnovano kot zaključeno območje z oblikovno enotnimi in prepoznavnimi elementi opreme. Ob poti so načrtovane nekatere ureditve: parkirišče, prenova odprte Nove štirne Sežana–Orlek, ureditev počivališč in rekreacijskih točk v nekdanjih smodnišnicah in ureditev dveh kalov (pri Orleku in ob Bazovski cesti). Območje se imenuje Živi muzej Krasa in sodi pod varstvo naravne in kulturne dediščine.