Ureditev deponije Šared

Podrobnosti projekta

  • Lokacija:

    Šared
  • Kategorija:

    Nizke gradnje
  • Investitor:

    DARS

Ureditev deponije Šared

Ureditev dostopnih poti na deponiji in navezava na krožišče ob hitri cesti Koper-Izola. Urejanje brežin, odvodnjavanja in končna ozelenitev.