Rekonstrukcija lokalne ceste Sveti Vid – Župeno

Podrobnosti projekta

  • Lokacija:

    Sveti Vid - Župeno
  • Kategorija:

    Nizke gradnje
  • Investitor:

    Občina Cerknica

Rekonstrukcija lokalne ceste Sveti Vid – Župeno

Neposredni cilj  je bil rekonstrukcija in širitev lokalne ceste  Sv. Vid–Korošče–Župeno. Šlo je za spremembo iz makadamskega v asfaltirano vozišče ter širitev vozišča v dolžini 1.660 m in za rekonstrukcijo ter preplastitev lokalne ceste in javne poti v naselju Sv. Vid v dolžini 440 m, z ureditvijo odvodnjavanja prometnih površin na celotni trasi.