Kanalizacija in čistilna naprava Rakek

Podrobnosti projekta

  • Lokacija:

    Rakek
  • Kategorija:

    Nizke gradnje
  • Investitor:

    Občina Cerknica

Kanalizacija in čistilna naprava Rakek

V naselju Rakek smo v okviru projekta izgradili 8.000 metrov kanalizacije, 8 črpališč in čistilno napravo Rakek s kapaciteto 4.000 populacijskih enot. Z izvedenim projektom je Občina Cerknica na kanalizacijo in čistilno napravo priključila dodatnih  1.600 prebivalcev in 600 populacijskih enot iz gospodarstva. S tem je bila v naselju Rakek zagotovljena 96-odstotna priključenost na kanalizacijski sistem s čiščenjem na čistilni napravi.