Kanalizacija Stara vas

Podrobnosti projekta

  • Lokacija:

    Stara vas, Sežana
  • Kategorija:

    Nizke gradnje
  • Investitor:

    Občina Sežana

Kanalizacija Stara vas

Stara vas je bila  še edini del Sežane brez fekalne kanalizacije. Avgusta 2015  jo je dobilo  tudi 234 prebivalcev v tem delu mesta.

V ta namen je bilo  predano pridanega 2270 metrov novega vodovodnega omrežja, 1800 metrov kanalizacijskega omrežja za odpadne vode in 1100 metrov meteorne kanalizacije. Dograjeno omrežje za odpadne vode so priključili na komunalno čistilno napravo in tako po besedah župana Davorina Terčona, izpolnili zavezo o 95-odstotni pokritosti mesta s kanalizacijskim omrežjem.

Vzporedno s temi deli so obnovili javno razsvetljavo in asfaltne površine v Stari vasi. Glavni graditelj je bilo podjetje Godina d.o.o., sodelovali so še Komunalno stanovanjsko podjetje Sežana, podjetji Grafist in Kolektor Koling.  Financerji so bili Evropski sklad za regionalni razvoj, državni proračun po 23. členu zakona o financiranju občin ter Občina z najetim dolgoročnim posojilom Slovenskega regionalnego razvojnega sklada.