Čistilna naprava Pivka

Podrobnosti projekta

  • Lokacija:

    Pivka
  • Kategorija:

    Nizke gradnje, Visoke gradnje
  • Investitor:

    Občina Pivka

Čistilna naprava Pivka

Avgusta 2015  sta ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in župan Občine Pivka Robert Smrdelj slavnostno predala namenu kanalizacijsko omrežje in centralno čistilno napravo Pivka.

Dela na območju občine Pivka so se izvajala v okviru projekta Čista Ljubljanica in so se nanašala na izgradnjo nove čistilne naprave in kanalizacijskega sistema v dolžini 12 kilometrov. Izvajalca del sta bila GODINA d.o.o. in CID Čistilne naprave d.o.o. iz Kopra.

Namen projekta Čista Ljubljanica je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda. V okviru skupine projektov se gradijo vodi kanalizacijskih sistemov ter več čistilnih naprav.  Projekt delno financira Republika Slovenija, delno stroške pokrivajo občinski proračuni, delno pa Evropska unija  iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture  za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«, prednostne usmeritve »Odvajanje in čiščenje komunalnih voda«.