Čistilna naprava Matavun

Podrobnosti projekta

  • Lokacija:

    Matavun, Park Škocjanske jame
  • Kategorija:

    Nizke gradnje
  • Investitor:

    Park Škocjanske jame

Čistilna naprava Matavun