Center za razvrščanje odpadkov Slovenska Bistrica

Podrobnosti projekta

  • Lokacija:

    Slovenska Bistrica
  • Kategorija:

    Visoke gradnje
  • Investitor:

    Občina Slovenska Bistrica

Center za razvrščanje odpadkov Slovenska Bistrica

V sklopu projekta »Regijski center za ravnanje z odpadki Štajerske regije – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica« smo za našega naročnika izvedli vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za izgradnjo sortirnice za sortiranje in mehansko obdelavo odpadkov s kapaciteto 20.000 ton.

Več o projektu: http://www.cero2slb.si/