Orjemo ledino

Skupaj z idrijskim Kolektor Kolingom, ki se ukvarja z gradbenim inženiringom ter elektro-strojnimi instalacijami, nam je uspel prodor na hrvaško tržišče. Podpisali smo dve pogodbi,  ki sta skupaj vredni 6,4 milijona evrov. Naročnik obeh poslov je reški KD Vodovod i kanalizacija z dvema partnerjema, občinama Reko in Kastav.

Posel zajema dograditev sedem kilometrov dolgega odseka vodovoda in 14-kilometrske kanalizacije. Slovenski podjetji, ki imata po sto delavcev, sta dobili dva od štirih razpisanih projektov. Skupaj so vredni 14 milijonov evrov, zajemajo pa oskrbo s pitno vodo ter čiščenje in odvajanje odpadnih voda.

“To je naš prvi uspeh na tujih tleh in upamo, da ne tudi zadnji,” je za Primorske novice poveda Maks Godina, ki je prepričan, da bo naš uspeh pri sosedih spodbudno vplival tudi na druga slovenska gradbena podjetja.