Nizke gradnje

Izhajamo iz nizkih gradenj

Izhajamo iz nizkih gradenj

Nizke gradnje so področje, na katerem smo najmočnejši in najbolj aktivni. Gradimo vse vrste prometne in komunalne infrastrukture, kot so ceste, mostovi, kanalizacija, vodovodi, drenaže, telefonsko omrežje, plinsko omrežje, plinovodi in čistilne naprave.

Podjetje že vsa leta uspešno konkurira na večjih javnih razpisih in je v svojem obdobju poslovanja pridobilo zaupanje najzahtevnejših naročnikov. Izkoristili smo tudi bližino obeh mej in delujemo v Italiji in na Hrvaškem.