Reference

Poslovno-trgovački objekt Eurospin

Poslovno-trgovački objekt Eurospin

Visokogradnja
Energetska obnova i  uređenje dvorišta OŠ Sežana

Energetska obnova i uređenje dvorišta OŠ Sežana

Niskogradnja, Visokogradnja
Izgradnja elektro kabelskog kanala Šared

Izgradnja elektro kabelskog kanala Šared

Niskogradnja
Izgradnja kanalizacije Laze

Izgradnja kanalizacije Laze

Niskogradnja
Izgradnja podvožnjaka Prešnica

Izgradnja podvožnjaka Prešnica

Niskogradnja
Obnova crkve u Brezovici

Obnova crkve u Brezovici

Visokogradnja
Optika i javna rasvjeta u Kobilarni Lipica

Optika i javna rasvjeta u Kobilarni Lipica

Picerija i oštarija Tonca Kozina

Picerija i oštarija Tonca Kozina

Poslovi održavanja u Rotomatiki Koper

Poslovi održavanja u Rotomatiki Koper

Niskogradnja
Sanacija krova na objektu Elektro Sežana

Sanacija krova na objektu Elektro Sežana

Visokogradnja
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Motovun

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Motovun

Niskogradnja
Uređenje  Nova pot, Uređenje  Slavniške ceste između priključka  OIC i Uređenje Prečna put

Uređenje Nova pot, Uređenje Slavniške ceste između priključka OIC i Uređenje Prečna put

Niskogradnja
Uređenje manipulativnog plato sa nastrešnicom I. faza na CERO Sežana

Uređenje manipulativnog plato sa nastrešnicom I. faza na CERO Sežana

Niskogradnja, Visokogradnja
Vodovod i odvodnja  Rijeka

Vodovod i odvodnja Rijeka

Niskogradnja
Zalijevanje raspuknuča i pukotina na avtocesti

Zalijevanje raspuknuča i pukotina na avtocesti

Niskogradnja
Gradski trg u Zagorju

Gradski trg u Zagorju

Niskogradnja
Igralište u Izoli

Igralište u Izoli

Kanalizacija Stara vas

Kanalizacija Stara vas

Niskogradnja
Kanalizacija Zagorje

Kanalizacija Zagorje

Niskogradnja
Krpanov dom Pivka

Krpanov dom Pivka

Visokogradnja
Radovi iskopa građevinskom mehanizacijom u kamenolomu Lipica

Radovi iskopa građevinskom mehanizacijom u kamenolomu Lipica

Niskogradnja, Druge reference
Seoska tržnica

Seoska tržnica

Niskogradnja
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Borovnica

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Borovnica

Niskogradnja, Visokogradnja
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Lipica

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Lipica

Niskogradnja, Visokogradnja
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Postojna

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Postojna

Niskogradnja, Visokogradnja
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrhnika

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Vrhnika

Niskogradnja, Visokogradnja
Zaštita pokosa oblaganjem kamenom na GP Starod

Zaštita pokosa oblaganjem kamenom na GP Starod

Niskogradnja
Centar za razvrstavanje otpada Slovenska Bistrica

Centar za razvrstavanje otpada Slovenska Bistrica

Visokogradnja
Giga pano u Vipavi

Giga pano u Vipavi

Niskogradnja, Visokogradnja
Hidrauličko poboljšanje u obalnom pojasu

Hidrauličko poboljšanje u obalnom pojasu

Niskogradnja
Izgradnja izolskog cestovnog priključka na tunel Markovec

Izgradnja izolskog cestovnog priključka na tunel Markovec

Niskogradnja
Kanalizacija i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Knežak

Kanalizacija i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Knežak

Niskogradnja
Kanalizacija i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rakek

Kanalizacija i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Rakek

Niskogradnja
Kanalizacija u Postojni

Kanalizacija u Postojni

Niskogradnja
Podružnica banke DBS Kozina

Podružnica banke DBS Kozina

Postrojenje za obradu in pročiščavanje otpadnih voda Pivka

Postrojenje za obradu in pročiščavanje otpadnih voda Pivka

Radovi oko tunela Markovec

Radovi oko tunela Markovec

Niskogradnja
Rekonstrukcija Trga osvoboditve u Sežani

Rekonstrukcija Trga osvoboditve u Sežani

Niskogradnja
Turistička infrastruktura u Parku Škocjanske jame

Turistička infrastruktura u Parku Škocjanske jame

Niskogradnja
Uređenje deponije Šared

Uređenje deponije Šared

Niskogradnja
Zvučne barijere Pragersko – Hodoš

Zvučne barijere Pragersko – Hodoš

Kružno raskrižje u Ilirski Bistrici

Kružno raskrižje u Ilirski Bistrici

Kružno raskrižje u Sežani

Kružno raskrižje u Sežani

Rušenje i obnova ČCP Videž

Rušenje i obnova ČCP Videž

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Cerknica

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Cerknica

Niskogradnja, Visokogradnja
Vodovod za naselje Beka

Vodovod za naselje Beka

Niskogradnja
Živi muzej Krasa

Živi muzej Krasa

Niskogradnja
Biciklistička veza Brezovica – Vrhnika

Biciklistička veza Brezovica – Vrhnika

Niskogradnja
Cesta Postojna – Pivka kroz Petelinje

Cesta Postojna – Pivka kroz Petelinje

Niskogradnja
Gravitacijska kanalizacija i vodovodna mreža u Komenu

Gravitacijska kanalizacija i vodovodna mreža u Komenu

Niskogradnja
Nabava soli za posipavanje

Nabava soli za posipavanje

Druge reference
Objekt za držanje kokoši nesilica

Objekt za držanje kokoši nesilica

Visokogradnja
Proizvodno-skladišna hala u IC Neverke

Proizvodno-skladišna hala u IC Neverke

Visokogradnja
Rekonstrukcija lokalne ceste Sveti Vid – Župeno

Rekonstrukcija lokalne ceste Sveti Vid – Župeno

Niskogradnja
Sanitarna kanalizacija Rovte

Sanitarna kanalizacija Rovte

Niskogradnja
Uređaj za pročišćavanje u lagunama Rovte

Uređaj za pročišćavanje u lagunama Rovte

Niskogradnja, Visokogradnja
Vrtić u Divači

Vrtić u Divači

Gravitacijska kanalizacija Podskrajnik

Gravitacijska kanalizacija Podskrajnik

Niskogradnja
Plinovod Čeršak – Malečnik

Plinovod Čeršak – Malečnik

Cesta Rakitna – Cerknica

Cesta Rakitna – Cerknica

Niskogradnja
Dom umirovljenika Sežana

Dom umirovljenika Sežana

Visokogradnja
Kanalizacija u Divači

Kanalizacija u Divači

Niskogradnja
Lokalna cesta Košana – Pivka

Lokalna cesta Košana – Pivka

Niskogradnja
Lokalna cesta Veliki Dol – Tublje

Lokalna cesta Veliki Dol – Tublje

Niskogradnja
Rekonstrukcija ceste Majcni – Štjak

Rekonstrukcija ceste Majcni – Štjak

Niskogradnja
Vanjsko uređenje TUŠ Kopar

Vanjsko uređenje TUŠ Kopar

Niskogradnja
Cesta na Lenivec i Ivana Turšiča

Cesta na Lenivec i Ivana Turšiča

Niskogradnja
Poslovna zgrada Daibo

Poslovna zgrada Daibo

Visokogradnja
Upravna zgrada Godina

Upravna zgrada Godina

Biciklistička staza Parenzana u Luciji

Biciklistička staza Parenzana u Luciji

Niskogradnja
Poslovna zgrada Imas u Sežani

Poslovna zgrada Imas u Sežani

Visokogradnja
Obrtnički dom Sežana

Obrtnički dom Sežana

Poslovno trgovački centar i benzinska stanica TUŠ Kozina

Poslovno trgovački centar i benzinska stanica TUŠ Kozina

Vanjsko uređenje kod Hotela Safir

Vanjsko uređenje kod Hotela Safir

Niskogradnja
Zgrada Tilia Hrpelje

Zgrada Tilia Hrpelje

Visokogradnja
Izgradnja servisno-tehničkog centra za teretni promet Reja

Izgradnja servisno-tehničkog centra za teretni promet Reja

Visokogradnja
Poslovna zgrada u OIC Hrpelje

Poslovna zgrada u OIC Hrpelje

Visokogradnja